Dịch vụ

Danh sách Dịch vụ

Cloud Server
Cloud Server là máy chủ được tạo nên từ hạ tầng ảo hóa với tính sẵn sàng cao trong vận hành, linh hoạt trong mở rộng và hiệu quả về chi phí.
Máy chủ vật lý
Dễ dàng quảng lý và nâng cấp. Phần cứng luôn sẵn sàng, thay thế hư hỏng trong vòng 2 giờ.
Lưu trữ
Mở rộng khả năng lưu trữ dùng cho sao lưu dữ liệu hoặc tăng tính sẵn sàng của hệ thống lưu trữ trong các máy vật lý