Hotline service
0929220634
Cloud Server

Cloud Server

Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

Cloud Backup

Cloud Backup

An toàn dữ liệu cho doanh nghiệp

Cloud server

Cloud server (hay gọi Cloud vps) cung cấp một máy chủ (server) riêng ảo giống như vps nhưng được triển khai và phát triển trên nền tảng của công nghệ điện toán đám mây, do đó Cloud server kế thừa các ưu điểm vượt trội của công nghệ điện toán đám mây: sẵn sàng, liên tục, bảo mật...

Cloud server
 • 28 Core CPU
 • Full SSD
 • 40 Gbps Network
 • Thông số
 • CPU
 • RAM
 • SSD Storage
 • Bandwidth
 • Network Interface
 • IOPS
 • Giá
 • License Windows
 • Đăng ký
 • Basic
 • CPU:2 vCore
 • RAM:2 GB
 • Turbo SSD Storage:40 GB
 • Bandwidth:100 Mbps
 • Network Interface:10 Gbps
 • IOPS:1.000
 • Giá:600.000 đ/tháng
 • License Windows:350.000 đ/tháng
 • Đăng ký
 • Advance
 • CPU:4 vCore
 • RAM:8 GB
 • Turbo SSD Storage:40 GB
 • Bandwidth:100 Mbps
 • Network Interface:10 Gbps
 • IOPS:1.000
 • Giá:1.450.000 đ/tháng
 • License Windows:350.000 đ/tháng
 • Đăng ký
 • Professional
 • CPU:16 vCore
 • RAM:32 GB
 • Turbo SSD Storage:40 GB
 • Bandwidth:1 Gbps
 • Network Interface:10 Gbps
 • IOPS:2.000
 • Giá:4.800.000 đ/tháng
 • License Windows:550.000 đ/tháng
 • Đăng ký

Cloud backup

Dịch vụ sao lưu (backup) với chi phí hợp lý, an toàn cao, hỗ trợ truy cập bất kỳ địa điểm, thời gian chỉ cần có kết nối internet . Quý khách sẽ có thêm một bản ghi dữ liệu bên ngoài văn phòng, luôn được mã hóa để tăng tính toàn vẹn dữ liệu.

Cloud backup
 • Hỗ trợ NFS, S3 API
 • Mã hoá dữ liệu
 • Multiple Locations

CS-1

30GB Dung lượng
99.000đ/tháng
 • Sao lưu theo lịch (scheduling backup)
 • Mã hóa dữ liệu 256 bit
 • Block level backup
 • Local to cloud backup
 • Cloud to local backup
 • Báo cáo qua email
Đăng ký

CS-3

500GB Dung lượng
1.000.000đ/tháng
 • Sao lưu theo lịch (scheduling backup)
 • Mã hóa dữ liệu 256 bit
 • Block level backup
 • Local to cloud backup
 • Cloud to local backup
 • Database backup (mua kèm licence): MS SQL
 • Image (vm) backup (mua kèm license): VMware, Hyper-V, KVM
 • Báo cáo qua email
Đăng ký

CS-4

1000GB Dung lượng
1.750.000đ/tháng
 • Sao lưu theo lịch (scheduling backup)
 • Mã hóa dữ liệu 256 bit
 • Block level backup
 • Local to cloud backup
 • Cloud to local backup
 • Database backup (mua kèm licence): MS SQL
 • Image (vm) backup (mua kèm license): VMware, Hyper-V, KVM
 • Báo cáo qua email
Đăng ký

Tư vấn & hỗ trợ

Chọn chủ đề